Nuttig Landschap Buurtschappen Doel Zelfvoorzienend Locatiekeuze Landschap Woningen Kennisoverdracht De Spirit Contact en referenties

Coöperatie Nuttig Landschap

Naast de zelfvoorzienende buurtschappen werkt Coöperatie Nuttig Landschap (CNL) aan een unieke sociëteit voor ondernemerschap en circulaire economie.

Daarnaast een Campus voor gedreven studenten welke na afronding van hun studie de ambitie hebben een onderneming te starten.

Een en ander gecombineerd met een voor Nederland unieke volwaardige distilleerderij waar whisky, jenever en tal van andere streekeigen drankjes zullen worden gestookt.

Daarbij tevens een duurzame streekproductenwinkel, een te bezoeken distillery spektakel en een biologische weekmarkt.

Op het mooi gelegen terras zal straks aan de vele voorbij komende wandelaars en fietsers koffie, thee en bronwater worden geschonken.• Sociëteit voor Duurzaam Ondernemerschap

• Kenniscentrum voor Circulaire Economie

• Studenten Campus voor Ondernemerschap

• Streekproducten winkel, ecologische weekmarkt

• Realisatie van Zelfvoorzienende Buurtschappen

• En ………………… binnenkort meer.


DE MEEST DUURZAME EN ZELFVOORZIENENDE WOONWIJK VAN EUROPA.


Blijvend aangenaam en haalbaar voor het hele gezinCoöperatie Nuttig Landschap heeft het concept “Zelfvoorzienende leven met behoud van comfort” met veel zorg ontwikkeld tot een van de meest plezierige vormen van wonen en leven.


Nuttig Landschap is er van overtuigd dat de tijd rijp is om deze manier van wonen op buurtschapsniveau mogelijk te maken.


Het grote verschil met een doorsnee woonomgeving zit hem in het feit dat het Nuttig Landschap Buurtschap zich zelf, als het moet, kan voorzien van voedsel, energie, water, onderhoud, currency, afvalstromen, zorg en mobiliteit.


Eigenlijk precies zoals dat tot ca. 75 jaar geleden eeuwenlang in onze Lage Landen gebruikelijk was.

     Kenniscentrum voor Duurzaam Ondernemerschap en circulaire economie.

Voorpagina

Telefoon : 06-4835 0747


Coöperatie Nuttig Landschap Zuiderhoofdstraat 8

7875BX Exloo

The Netherlands / Pays-Bas

E-mail   : info@nuttiglandschap.nl

Website  : www.nuttiglandschap.nl

Deze locatie zal tevens als springplank en cursusplaats gaan dienen ten behoeve van de door Nuttig Landschap beoogde zelfvoorzienende buurtschappen.

Daarnaast zal het centrum een voorbeeld zijn voor initiatieven in andere regio’s waartoe de opgedane kennis vrijelijk zal worden gedeeld.


De prachtige locatie waar Nuttig Landschap voor gekozen heeft ligt aan de Zuiderhoofdstraat 8, aan de rand van het natuurgebied De Hondsrug gelegen pittoreske Exloo in Drenthe. Een dorp waar nabuurschap, hartelijkheid en tijd voor elkaar nemen nog de gewoonst zaak van de wereld is, een plek waar het leven goed is.


Op dit moment aldaar werk in uitvoering, komt het zien…………… graag nu nog wel even van te voren bellen.


  

Nuttig Landschap Buurtschappen Doel Zelfvoorzienend Locatiekeuze Landschap Woningen Kennisoverdracht De Spirit Contact en referenties